Class 6 Whatif

๐–๐ก๐š๐ญ๐ข๐Ÿ

`color{green}(โ€ข)` Are there times when your mind fills with fear?

`color{green}(โ€ข)` Have you ever thought, "What if something dangerous happens to me or the people around me?"

`color{green}(โ€ข)` "What if the world stops revolving around the sun?" "What if the sun does not rise in the morning?"

`color{green}(โ€ข)` Here is a poem which talks about some more such "Whatifs".

๐˜“๐˜ข๐˜ด๐˜ต ๐˜ฏ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต, ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ ๐˜ญ๐˜ข๐˜บ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ,
๐˜š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง๐˜ด ๐˜ค๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ
๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ
๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ ๐˜ด๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ:
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜'๐˜ฎ ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฃ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ญ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ'๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ธ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ-๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ญ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง๐˜ช ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต ๐˜ถ๐˜ฑ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ'๐˜ด ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ฑ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ณ๐˜บ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฆ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฌ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ช๐˜ณ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜บ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ฆ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ญ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ฆ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ'๐˜ต ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ณ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ด ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ฎ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ณ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ฏ'๐˜ต ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ด ๐˜ถ๐˜ฑ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ต ๐˜ข ๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ท๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฅ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ช๐˜ด ๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏโ€™๐˜ต ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด?
๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ?
๐˜Œ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜บ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ด ๐˜ด๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ
๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต-๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜จ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ!

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ color{green}"SHEL SILVERSTEIN"`

๐–๐Ž๐‘๐Š๐ˆ๐๐† ๐–๐ˆ๐“๐‡ ๐“๐‡๐„ ๐๐Ž๐„๐Œ

1. (i) Who is the speaker in the poem?

(ii) With your partner list out the happenings the speaker is worried about.

(iii) Why do you think she/he has these worries? Can you think of ways to get rid of such worries?

๐Ÿ. ๐‘๐ž๐š๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐  ๐ฅ๐ข๐ง๐ž.

`color{green}(โ€ข)` Some Whatifs crawled inside my ear.

`color{green}(โ€ข)` Can words crawl into your ear? This is an image. The poet is trying to make an image of what she/he experiences. Now with your partner try and list out some more images from the poem.

๐Ÿ‘. ๐ˆ๐ง ๐ ๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ๐จ๐ฎ๐ซ ๐๐ข๐ฌ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ฌ ๐ฌ๐จ๐ฆ๐ž ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž โ€˜๐ฐ๐ก๐š๐ญ๐ข๐Ÿ๐ฌโ€™ ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ข๐ง ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐๐š๐ฒ ๐ญ๐จ ๐๐š๐ฒ ๐ฅ๐ข๐Ÿ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ ๐ญ๐ก๐ž๐ฆ ๐จ๐ฎ๐ญ.

(i) __________________________________________________________________________.

(ii) __________________________________________________________________________.

(iii) _________________________________________________________________________.

(iv) ________________________________________________________________________.

(v) ________________________________________________________________________.

(vi) ________________________________________________________________________.

(vii) ________________________________________________________________________.

(viii) ________________________________________________________________________.

 
SiteLock